Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Pražská teplárenská: Ceník a kalkulačka 2022

24. 05. 2022

ČEZ, Veolia a bytová družstva

Zároveň probíhá kooperace několika právnických osob, které mají rozdělenou produkci, distribuci a finální fakturaci. Mělnickou spalovnu provozuje český ČEZ. Teplovodní potrubí, které vede tuzemskou metropolí, spravuje francouzská Veolia. Zahraniční investoři ovšem respektují dlouhou tradici, a proto před zákazníky předstupují jako Pražská teplárenská. Dodané teplo účtují bytovým družstvům a dalším právnickým osobám, které obratem posílají dílčí faktury koncovým spotřebitelům.

Přímá klientela zahrnuje 10 000 právnických osob.

Mezi spotřebitele patří firmy, instituce a 230 000 domácností, čili třetina hlavního města.

V Holešovicích vznikl dálkový teplovod, když krachovala newyorská burza a začínala velká hospodářská krize. Ještě za masarykovské republiky následovaly Vysočany, které využily místní spalovnu komunálního odpadu. Po druhé světové válce vyrostly uhelné výtopny v Kobylisích, Vršovicích nebo Podolí. Ještě před Pražským jarem přibyly teplárny ve Veleslavíně, Malešicích a Michli… Pražská teplárenská a.s. vznikla teprve v roce 1992, ale odkazuje na tradici svých předchůdkyň.

Ceník pro letošní rok 2022

Pražská teplárenská rozděluje svoje odběratele do sazeb podle historických cenových lokalit. Dále rozlišuje tarifní pásma, která závisejí na sjednané spotřebě (v gigajoulech, GJ), nebo na sjednaném výkonu (v kilowattech, kW).

Tarifní pásmo Sjednaná spotřeba Sjednaný výkon
A do 1 800 GJ do 350 kW
B 1 801 až 12 000 GJ 351 až 2 290 kW
C od 12 001 GJ výše od 2 291 kW výše

Právnická osoba zastupující maximálně 82 bytových jednotek obvykle spadá do tarifního pásma A. 550 sdružených bytových jednotek se obyčejně řadí do tarifního pásma B. Větší družstvo zpravidla náleží do tarifního pásma C.