Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů 2022

27. 01. 2022 08:45 - 14:35

Místo konání: online

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování diskuzního fóra. Diskuzní fórum získalo v rámci systému odborného plynárenského vzdělávání 2 body. V programu celoživotního vzdělávání ČKAIT je akce hodnocena 1 kreditem.

Přednášející na diskuzním fóru

Ing. Jan Thomayer, předseda výboru Protikorozní ochrana, Net4GAS s.r.o. Daniel Hlinomaz, Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Ing. Josef Polák, CSc., OK SERVIS Praha
Ing. Tomáš Krása, GasNet, s.r.o.

Ing. Zbyněk Janda, Ph.D., INFEL s.r.o. Ing. Otakar Člupek, ÚVP Praha, s. r. o . Ing. Pavel Taraba, MERO ČR, a. s.

Zdroj: www.cgoa.cz