Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

ČEPS se zapojila do cvičení SAFEGUARD Opočínek 2024

21. 06. 2024

Cvičení jednotek Aktivní zálohy Armády ČR s názvem SAFEGUARD Opočínek 2024 zorganizovalo Krajské vojenské velitelství (KVV) Pardubice ve spolupráci se společnostmi ČEPS a ČEZ Distribuce. Cílem bylo prověření úrovně připravenosti pěší roty Aktivní zálohy a štábu KVV Pardubice k plnění úkolů zajišťování teritoriální ochrany a obrany při střežení rozvodny Opočínek a součinnosti armádní složky s provozovateli objektu.

 

Na místě proběhlo plnění operačního úkolu ochrany a obrany objektu a činnost na statickém kontrolně propouštěcím místě – kontrola vjíždějících vozidel a osob vstupujících do objektu včetně nácviku reakcí na mimořádné situace.

 

„Na součinnostních cvičeních s Armádou ČR, mezi něž SAFEGUARD Opočínek 2024 patří, se ČEPS podílí dlouhodobě. Jsem moc rád, že se i tentokrát ukázala naše výborná spolupráce a připravenost, která je zásadní pro bezpečnost a spolehlivost provozu elektroenergetické přenosové soustavy,“ řekl bezpečnostní ředitel ČEPS Martin Bílek.

 

„Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším hlavním cílem je zajistit spolehlivé dodávky elektřiny našim zákazníkům. Každé takovéto cvičení prověřuje nejen interní systémy, ale i spolupráci mezi všemi zainteresovanými subjekty. Je zároveň skvělou prevencí, jak zabezpečit základní životní potřeby obyvatelstva i zdraví osob,” uvedl bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce Radomír Valica.

 

„Vojenská cvičení SAFEGUARD na reálných objektech kritické infrastruktury jsou optimální formou přípravy jednotky Aktivní zálohy na plnění úkolů v krizových stavech. V tomto směru jsou společnosti ČEPS a ČEZ Distribuce klíčovými partnery Teritoriálních sil, do jejichž struktury patří krajská vojenská velitelství s pěšími rotami Aktivní zálohy. Díky přístupu a podpoře ze strany uvedených společností vytváříme podmínky pro kvalitní přípravu a výcvik Aktivní zálohy,“ dodal ředitel KVV Pardubice plukovník Petr Holý.

 

Pravidelná cvičení Armády ČR a dalších složek integrovaného záchranného systému se pod názvem SAFEGUARD uskutečňují již od roku 2011. Řada z nich probíhá v transformovnách ve správě společnosti ČEPS a provozovatelů distribučních soustav.